Базові дисципліни

 1. Якісні та кількісні методи досліджень
 2. Соціально-педагогічне проектування
 3. Ринок праці та соціальна зайнятість
 4. Інноваційні моделі надання соціальних послуг
 5. Соціально-педагогічна профілактика
 6. Соціально-педагогічна корекція та реабілітація
 7. Соціальний супровід сім’ї
 1. Україна: традиція і суспільство
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Англійська мова
 4. Вікова фізіологія та валеологія
 5. Історія виховання та педагогічної думки
 6. Вступ до спеціальності
 7. Філософія
 8. Святе Письмо: Історія спасіння Старого і Нового Завіту
 9. Соціологія
 10. Загальна педагогіка
 11. Загальна психологія
 1. Англійська мова
 2. Українська культура
 3. Християнство: віра, богослуження, мораль
 4. Соціальна педагогіка
 5. Спеціальна педагогіка
 6. Християнство: віра, богослужіння, мораль
 7. Основи соціально-педагогічних досліджень
 8. Педагогіка сімейного виховання
 9. Політологія
 1. Англійська мова
 2. Західна цивілізація
 3. Основи соціально-правового захисту
 4. Біоетика
 5. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти
 6. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля
 7. Аксіологія та етика професійної діяльності
 8. Технології соціально-педагогічної діяльності
 9. Менеджмент соціально-педагогічної роботи
 10. Методика виховної роботи в літніх таборах
 11. Соціально-педагогічна діагностика та консультування