Дисципліни за вибором

 1. Формування лідерських навичок
 2. Мистецтво самопрезентації
 3. Теорії і техніки роботи в групі
 4. Таймменеджмент і самоорганізація особистості
 5. Основи ІТ грамотності
 6. Основи медичних знань
 7. Безпека життя та гігієна праці у галузі
 8. Основи екології
 9. Логіка
 10. Основи економіки
 11. Соціалізація особистості
 12. Соціальна психологія
 13. Основи андрагогіки
 14. Педагогічна психологія
 15. Основи геронтології
 16. Cистема організації інституцій соціальної сфери
 17. Педагогічна антропологія
 18. Психологія девіантної поведінки
 19. Патопсихологія
 20. Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді
 21. Технологія вуличної роботи
 22. Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями
 23. Психологія сім’ї
 24. Професійна творчість у соціальній сфері
 25. Основи інклюзивної освіти
 26. Соціальний супровід осіб з особливими потребами
 27. Формування культури психічного здоров’я
 28. Проектування програм здорового способу життя
 29. Методика організації та проведення тренінгів