Наукові записки УКУ, число ІV (серія „Педагогіка Психологія”, вип. 1)

ЗМІСТ

Статті

Розділ I. Психолого-педагогічні умови професійного становлення соціального педагога в умовах вищого навчального закладу

КУРЛЯК І. Роль опікунської педагогіки як нової соціально-педагогічної дисципліни та спеціалізації в процесі підготовки соціальних педагогів: теоретико-методологічний аспект

КОГУТ С. Навчальна дисципліна «Теорія і методика опікунсько-виховної діяльності у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» у змісті підготовки магістрів соціальної педагогіки

БОГДАНОВА І. Психолого-педагогічні засади становлення особистості магістра соціальної педагогіки

МАЧИНСЬКА Н., КОЗЛОВСЬКА Ю. Професійне становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу

МАЛИНОВИЧ Л., КОВАЛЬОВА Т. Інтерактивна педагогічна взаємодія – запорука підготовки конкурентоспроможного випускника ВНЗ

ЛЕОНОВА В. Підготовка соціального педагога до роботи в закладах соціального захисту дітей

ЛИТВИН І. Підготовка соціального педагога до здійснення фасилітативної функції як складової професійної діяльності

ЗАДОРОЖНАНЯГНИЦЬКА Л. Підготовка менеджера освіти у процесі неперервної педагогічної практики

Розділ II. Актуальні питання порівняльної педагогіки

ПРОЦЕНКО О. Атестація професійної діяльності педагогічних кадрів у Греції

Розділ III. Андрагогіка та герагогіка: закономірності становлення і розвитку

АРХИПОВА С. Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих

РОБАК В. Психологічні особливості процесу старіння: когнітивний аспект

Розділ IV. Теорія, історія та методика соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю

ЦЮПА Л. Преподобна мати Йосафата: зразок служіння Богу, Церкві та українському суспільству, покровителька соціальних педагогів УКУ

ГУК О. Історико-педагогічний феномен молодіжних організацій «Січ», «Пласт» та «Сокіл» у сфері освіти та соціального виховання української молоді

ТРОХАНЯК Н. Медіа як спосіб організації дозвілля сучасної молоді

Розділ V. Особливості навчання, виховання і соціалізації дітей з особливими потребами

МИЩИШИН І. Психолого-педагогічні проблеми адаптації та усиновлення дітей-сиріт

ФАЛАСЕНІДІ Т. Педагогічна підтримка дітей з особливими потребами в закладах середньої освіти

Розділ VI. Психологія особистості та міжособистісних стосунків у системі сучасних соціальних умов

МЕДИНСЬКА Ю. Дослідження рівня віктимності студентської молоді

РУДЕНКО Л. Міжособистісні стосунки як чинник соціального становлення особистості

КУЗЬМІНСЬКА О. Соціально-психологічний клімат у студентській академічній групі як чинник задоволеності життям

Розділ VІІ. Психологія духовного розвитку особистості

МИКОЛАЙЧУК М. Критерії психологічної готовності до вибору життєвого стану: експериментальний та формувальний аспект 219

БУШТИН М. Мотивація покликання до богопосвяченого життя в УГКЦ

ГРИДКОВЕЦЬ Л. Деструктивний вплив культового мисленння на духовно-психологічні процеси особистості в період особистісних криз

ХАЛАНСЬКИЙ В. Зв’язок релігійного фактора та ціннісно-смислових структур особистості

Розділ VIII. Психолого-педагогічний інструментарій

МАТІЙКІВ І. Тренінг емоційної компетентності та ефективної міжособистісної взаємодії: структура та результати впровадження

ПАНФІЛОВ Д. Цілепокладання як екзистенційна потреба людини (основні положення тренінгу)

Розділ ІX. Вибрані проблеми соціальних патологій: етіологія, феноменологія, профілактика

СТЕЛЬМАХ С. Антигуманізм: вчитель як фасилітатор булінгу в дитячому середовищі

ШИДЕЛКО А. Історичні форми й особливості явища жіночої проституції як прояву статевої деморалізації

Розділ Х. Зарубіжні дослідження

КВІНЕЛ Л. ДЖ., ГАЙДУК Н. Управління реакцією на несподіваність: ключ до менеджменту стресу, емоційної компетентності та ефективного способу життя

Рецензії на наукові та методичні видання

Когут С. Рецензія на збірник: «Перший крок назустріч. Теоретико-практичні аспекти духовного супроводу освітян : посібник душпастиря / за заг. ред. с.  Христофори Буштин. – Львів: Дон Боско, 2013. – 168 с.»